مهره درب سوپاپ - XU7
XU7مهره درب سوپاپ :

کد محصول: 1104103010

XU7پیچ سر سیلندرنیم رزوه :

کد محصول: 1104103003

پیچ کوتاه دورکارتل - XU7
XU7پیچ کوتاه دور کارتل موتور :

کد محصول: 1204101014

پیچ دو سر رزوه بغل اگزوز - XU7
XU7پیچ دو سر رزوه بغل اگزوز :

کد محصول: 1204116005

XU7میل ماهک کوتاه :

کد محصول: 1402106006

پیچ هواگیری برنجی هوزینگ - XU7
XU7پیچ هواگیرى برنجى هوزینگ به قطر 6x100.18 :

کد محصول: 1204107002

ست بست گردگیر پلوس فلزی
XU7ست بست گردگیر پلوس فلزى :

کد محصول: 1602101010

پیچ فلایویل - XU7
XU7پیچ درب سوپاپ :

کد محصول: 1104103006

لوله بخار روغن - TU5
TU5لوله بخار روغن :

کد محصول: 1203103001

XU7پایه ترمیم جدید..

کد محصول: 1402101005

XU7لوله X2 :

کد محصول: 1204108003

TU5قطعات پلیمرى دو شاخه کلاچ.:

کد محصول: 1305101006

لوله هوا از فیلتر به دریچه ورودی هوا - TU3
TU3لوله هوا از فیلتر به دریچه ورودى هوا.:

کد محصول: 1202109003

XU7میل ماهک بلند :

کد محصول: 1402106007

EF7بست درپوش شمع موتور(مشکى ):

کد محصول: 1101103005

مهره هواگیری پلاستیکی  - XU7
XU7مهره هواگیرى پلاستیکى :

کد محصول: 1204107006

XU7بوش دوشاخه کلاچ ( بالایى و پایینى ) :

کد محصول: 1303101005

عایق حرارتی منیفولد دود باواشر - XU7
XU7عایق حرارتى منیفولد دود باواشر :

کد محصول: 1204116006

TU5مجموعه دوشاخه کلاچ بهینه شده باقرقرى..

کد محصول: 1305101004

عایق حرارتی XU7 - U4
XU7عایق حرارتى یورو 4 :

کد محصول: 1204116012

XU7واشر واتر پمپ آهنى :

کد محصول: 1204104005

شیلنگ بای پس PRIDE - U
PRIDEشیلنگ U باى پس :

کد محصول: 1213113006

درب ترموستات آلومینیومی - XU7
XU7درب ترموستات آلومینیومى :

کد محصول: 1204107032

دنده برنجی بزرگ
TU3دنده برنجى بزرگ 1( و )2 :

کد محصول: 1401105003