فیلتر‌های اعمال شده:

حذف
واشر اگزوز منیفولد دود به لوله اگزوز جلویی - TU3
TU3واشر مربعی کاتالیزور اگزوز :

کد محصول: 1202118005

لوله هوا از فیلتر به دریچه ورودی هوا - TU3
TU3لوله هوا از فیلتر به دریچه ورودی هوا.:

کد محصول: 1202109003

TU3دنده برنجی کوچک( 3و4و )5:

کد محصول: 1401106001

دنده برنجی بزرگ
TU3دنده برنجی بزرگ 1( و )2 :

کد محصول: 1401105003

پیچ و مهره سر چکمه‌ای
TU3پیچ و مهره سر چکمه ای :

کد محصول: 1601101002

لوله بخار روغن - TU3
TU3لوله بخار روغن :

کد محصول: 1202103001

فنر پلوس
TU3فنر پلوس:

کد محصول: 1601101004

واشر درپوش انتهای گیربکس
TU3واشر درب گیربکس :

کد محصول: 1401102001

TU3کائوچویی تنظیم کابل کلاچ :

کد محصول: 1301102009

سه راهی آب - TU3
TU3سه راهی آب.:

کد محصول: 1202104005

شیلنگ بای پس - TU3
TU3شیلنگ بای پس :

کد محصول: 1202107009

درب ترموستات فلزی - TU3
TU3درب ترموستات فلزی :

کد محصول: 1202125001

هواکش روی پوسته گیربکس
TU3هواکش روی پوسته گیربکس :

کد محصول: 1401102002

بلبرینگ ژامبون - TU3
TU3بلبرینگ ژامبون :

کد محصول: 1901105011

TU3واشر درب سوپاپ :

کد محصول: 1102103010

بست لاستیکی منبع انبساط آب رادیاتور - TU3
TU3بست منبع انبساط :

کد محصول: 1202126002

پایه نگهدارنده واتر پمپ - TU3
TU3پایه نگهدارنده واتر پمپ.:

کد محصول: 1202104004

لوازم کالیپر چرخ جلو - TU3
TU3لوازم کالیپر چرخ جلو :

کد محصول: 1801101007

TU3بوش بازویی ثابت سمت جلو 4 چاک :

کد محصول: 1901104003

واشر منیفولد دود - TU3
TU3واشر منیفولد دود :

کد محصول: 1202118008

میل ماهک کوتاه
TU3میل ماهک کوتاه :

کد محصول: 1401107003

TU3خار سر میل لنگ :

کد محصول: 1102105012

ست دنده دیشلی با میل
TU3ست دنده دیشلی با میل :

کد محصول: 1501101009

اورینگ واتر پمپ -  TU3
TU3اورینگ واتر پمپ 62/5/ 3 :

کد محصول: 1202104012