فیلتر‌های اعمال شده:

حذف
لوله هوزینگ ترموستات برنجی - XU7
XU7لوله هوزینگ ترموستات برنجی :

کد محصول: 1204107007

تیپ خودرو: XU7
لوله هوزینگ ترموستات - XU7
XU7لوله هوزینگ ترموستات :

کد محصول: 1204107012

تیپ خودرو: XU7
پیچ دو سر رزوه بغل اگزوز - XU7
XU7پیچ دو سر رزوه بغل اگزوز :

کد محصول: 1204116005

تیپ خودرو: XU7
پیچ هواگیری برنجی هوزینگ - XU7
XU7پیچ هواگیری برنجی هوزینگ به قطر 6x100.18 :

کد محصول: 1204107002

تیپ خودرو: XU7
لوله هوا از فیلتر به دریچه ورودی هوا - TU3
TU3لوله هوا از فیلتر به دریچه ورودی هوا.:

کد محصول: 1202109003

تیپ خودرو: TU3
لوله بخار روغن - TU5
TU5لوله بخار روغن :

کد محصول: 1203103001

تیپ خودرو: TU5
سوپاپ اویل ماژول - EF7
EF7سوپاپ اویل ماژول.:

کد محصول: 1201123004

تیپ خودرو: EF7
XU7لوله X2 :

کد محصول: 1204108003

تیپ خودرو: XU7
درب ترموستات آلومینیومی - XU7
XU7درب ترموستات آلومینیومی :

کد محصول: 1204107032

تیپ خودرو: XU7
1201110002
EF7شیر یکطرفه هواکش :

کد محصول: 1201110002

تیپ خودرو: EF7
واشرهوزینگ ترموستات - XU7
XU7واشر هوزینگ ترموستات :

کد محصول: 1204107014

تیپ خودرو: XU7
عایق حرارتی منیفولد دود باواشر - XU7
XU7عایق حرارتی منیفولد دود باواشر :

کد محصول: 1204116006

تیپ خودرو: XU7
1208104007
RUNNAشیلنگ بای پس :

کد محصول: 1208104007

تیپ خودرو: RUNNA
لوله بخار روغن - TU3
TU3لوله بخار روغن :

کد محصول: 1202103001

تیپ خودرو: TU3
سوپاپ نگهدارنده فیلتر روغن - TU3
TU3سوپاپ نگهدارنده فیلتر روغن :

کد محصول: 1202102007

تیپ خودرو: TU3
واشر تنظیم اویل پمپ سایز 50 - XU7
XU7واشر تنظیم اویل پمپ سایز.. 50

کد محصول: 1204101012

تیپ خودرو: XU7
ست واشر اویل ماژول با پیچ - EF7
EF7ست واشر اویل ماژول با پیچ :

کد محصول: 1201123014

تیپ خودرو: EF7
EF7اورینگ ترموستاتmm 52 :

کد محصول: 1201108003

تیپ خودرو: EF7
شیلنگ رادیاتور پلیمری - TU5
TU5شیلنگ رادیاتور پلیمری :

کد محصول: 1203107009

تیپ خودرو: TU5
TU3درپوش فیلتر روغن کوتاه آلومینیوم :

کد محصول: 1202102009

تیپ خودرو: EF7
EF7سایکلون :

کد محصول: 1201102003

تیپ خودرو: EF7
XU7شیلنگ بخار روغن به لوله هواکش دو قلو :

کد محصول: 1204103002

تیپ خودرو: XU7
XU7محافظ روی منیفولد دود:

کد محصول: 1204117001

تیپ خودرو: XU7
فیلتر اولیه هواکش سشواری  با گردگیر - XU7
XU7لوله هواکش سشواری با گردگیر :

کد محصول: 1204108006

تیپ خودرو: XU7
XU7لوله خرطومی هواکش چاک دار :

کد محصول: 1204108004

تیپ خودرو: XU7